Nasza oferta

Jesteśmy przekonani, że każdy klient zainteresowany ofertą usług księgowych doceni nasze elastyczne podejście do oszacowania cen uwzględniając Jego potrzeby i oczekiwania.

Skontaktuj się

Zakres usług księgowych

Prowadzenie ksiąg handlowych
i Sprawozdawczośći Finansowej
·   opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości,
·  przygotowanie zakładowego planu kont,
·  prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta i wiele więcej.
Prowadzenie Księgowości
Uproszczonej
·  prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
·  prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego,
·  prowadzenie ewidencji
i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) i wiele więcej.
Zakres usług kadrowo-Płacowych
·  naliczanie wynagrodzeń,
sporządzanie list płac,
·  obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
przygotowywanie rachunków,
· prowadzenie kartotek wynagrodzeń i wiele więcej.
Świadczenie Pozostałych usług
·  pomoc przy założeniu firmy,
·   opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
·  wystawianie faktur sprzedaży,
·  wyprowadzanie zaległości podatkowych i księgowych i wiele więcej. 
Skontaktuj się